Apparatuur

 Stroomvoorziening


Voor een gestroomlijnd evenement! Het installeren van tijdelijke stroomvoorzieningen vereist niet alleen de nodige expertise. Ook de apparatuur moet in orde zijn. Varweg ontwierp een eigen installatiesysteem waarmee op flexibele wijze invulling aan alle mogelijke specificaties voldaan wordt, ongeacht de aard van het evenement .

De benodigde elektriciteit kan via tijdelijke laagspanningskasten aan het distributienet onttrokken worden, maar kan ook opgewekt worden in de geluidsgedempte aggregaten van Varweg. Piekbelasting, continu of als noodstroomvoorziening; deze mobiele aggregaten zijn speciaal gemodificeerd om in alle omstandigheden voldoende spanning af te geven, binnen Ún in de buitenlucht. Laat ook uw festiviteit stroomlijnen door de energievoorziening van Varweg! Aggregaten