Effectief

 Service

Met raad en daad

De openingshandeling is verricht, het startschot is gevallen, de aftrap is genomen. Hoe zorgvuldig onze systemen dan ook geïnstalleerd zijn, zodra het feest begonnen is, kunnen zich ongewenste, soms kostbare, incidenten voordoen. Ook dan kunt u op ons rekenen.


Stel u eens voor:

  • Het bezoekersaantal loopt 'uit de hand', de catering heeft meer stroom nodig ...
  • Vandalen vernielen in een onbewaakt ogenblik een lichtinstallatie ...
  • De thermostaat van de heater raakt ontregeld... Allemaal situaties waarin u een beroep kunt doen op onze assistentie. Daar gaan we heel ver in. Varweg is namelijk zeven dagen per week, 24 uur per dag stand-by. Eén telefoontje is genoeg om de hulp van onze storingsmonteurs in te roepen. Zij verhelpen storingen en andere calamiteiten zo snel en effectief mogelijk, zodat de voortgang van het evenement niet in gevaar komt. Sommige festiviteiten vereisen dat één van onze storingsmonteurs continu ter plekke is. Ook daar zorgen we voor.
  •  Service